Triggerpunktsmassage

En ”triggerpunkt” uppstår när flera muskelceller har en förhöjd spänningsgrad, med andra ord “muskelknutor” som framför allt är belägna i ryggens muskulatur. Det kan vara en lokal smärta, men även en smärta som strålar till andra delar av kroppen. Triggerpunkter kan uppstå akut eller smygande beroende på orsak. Orsaken kan vara en dålig hållning, ensidiga återkommande rörelser, mycket stillasittande framför datorn, en skada, överbelastning eller felaktiga lyft. Alltså uppstår triggerpunkter främst genom statisk belastning av en muskel, det vill säga låg belastning under en lång tidsperiod.